การแข่งขันทักษะฝีมือช่าง Suzuki Service Skill Competition 2017

อ่าน 1515 ครั้ง

ฝ่ายบริการ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการแข่งขันทักษะฝีมือช่าง Suzuki Service Skill Competition 2017 ณ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด-อ่อนนุช กรุงเทพฯ เพื่อค้นหาสุดยอดช่างซูซูกิตัวแทนประเทศไทย ไปร่วมแข่งขันระดับเอเชียที่ประเทศอินเดียในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า โดยคัดเลือกช่างจากศูนย์บริการมาตรฐานซูซูกิทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 12 คน จากผู้ร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 110 คน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อเข้ามาแข่งขันรอบสุดท้ายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560

สรุปผลการแข่งขันรอบสุดท้าย ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ คุณวุฒิชัย อำพันธ์ จากศูนย์บริการซูซูกิ บริษัท กิจตรง ออโตโมบิลส์ จำกัด รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ คุณมานพ ถ้ำโพธิ์ จากศูนย์บริการซูซูกิ บริษัท วัฒนาออโตโมบิลส์ จำกัด และรองชนะเลิศอันดับที่สอง ได้แก่ คุณไพรัช อรไทวรรณ จากศูนย์บริการซูซูกิ บริษัท คลัง ออโตโมบิลส์ จำกัด (สาขาบายพาส) 

days
hrs
mins
secs